mPowerdome 29th Australian Veterans Table Tennis Championships


O40 Men Playoffs 5-8
ROUND DAY TIME TABLE NO
2 Wed 1300 25
  Victoria   Victoria "B"  
  Game Game Game Game Game   Game Game Game Game Game Matches Games
  Player's Name 1 2 3 4 5   Player's Name 1 2 3 4 5 ABC XYZ ABC XYZ
A: John Scott 11 6 11 12
X: Ian Spraggon 4 11 9 10
1
3 1
B: Kouros Zirak 11 13 11

Y: Rod Kempton 8 11 8

1
3
C: Thuc Mai 6 11 11 5 1 Z: David Pui 11 6 8 11 11
1 2 3
Dou Kouros Zirak 11 4 8 8
Dou Ian Spraggon 7 11 11 11

1 1 3
bles John Scott bles Rod Kempton
B: Kouros Zirak 11 11 11

X: Ian Spraggon 5 6 6

1
3
A: John Scott 11 11 4 11 12 Z: David Pui 13 8 11 7 10 1
3 2
C: Thuc Mai 11 12 6 10 11 Y: Rod Kempton 5 10 11 12 4 1
3 2
Dou Kouros Zirak 9 9 9

Dou Ian Spraggon 11 11 11


1
3
bles Thuc Mai Win Lose bles David Pui Win Lose
B: Kouros Zirak 3 0 11 11 11

Z: David Pui 1 2 9 8 6

1
3
C: Thuc Mai 2 1 14 11 6 11
X: Ian Spraggon 0 3 12 8 11 8
1
3 1
A: John Scott 3 0 9 11 12 17
Y: Rod Kempton 0 3 11 8 10 15
1
3 1
     
   
    Team   Matches Games  
Winner Victoria 8 27
 
Loser Victoria "B" 3 16