2015 San-Ei Australian Veterans

Table Tennis Championships

Printable version


O60 Men Division C
ROUND DAY TIME TABLE NO
5 Mon 1600 17
  South Australia   Queensland  
  Game Game Game Game Game   Game Game Game Game Game Matches Games
  Player's Name 1 2 3 4 5   Player's Name 1 2 3 4 5 ABC XYZ ABC XYZ
A: Robert Trzesinski 8 15 6 2
X: John Sherriff 11 13 11 11

1 1 3
B: Greg Bungey 7 5 3

Y: Martin Solomons 11 11 11


1
3
C: George Abdilla 5 11 9

Z: Thomas Samuelsson 11 13 11


1
3
Dou George Abdilla 11 7 11 7 6 Dou Thomas Samuelsson 6 11 7 11 11
1 2 3
bles Robert Trzesinski bles Martin Solomons
B: Greg Bungey 9 5 2

X: John Sherriff 11 11 11


1
3
A: Robert Trzesinski 4 2 3

Z: Thomas Samuelsson 11 11 11


1
3
C: George Abdilla 11 11 11

Y: Martin Solomons 3 4 4

1
3
Dou George Abdilla 5 9 11 10
Dou Dennis Rylatt 11 11 9 12

1 1 3
bles Greg Bungey Win Lose bles Thomas Samuelsson Win Lose
B: Greg Bungey 0 3 8 1 7

Z: Thomas Samuelsson 3 0 11 11 11


1
3
C: George Abdilla 2 1 3 11 11 5 11 X: John Sherriff 2 1 11 9 7 11 6 1
3 2
A: Robert Trzesinski 0 3 6 1 11 9
Y: Martin Solomons 2 1 11 11 7 11

1 1 3
     
   
    Team   Matches Games  
Winner Queensland 9 29
 
Loser South Australia 2 11