35th Australian Open

Veterans Table Tennis Championships

Printable version


O65 Men Division A
ROUND DAY TIME TABLE NO
3 Sun 1600 9
  Victoria   Victoria "C"  
  Game Game Game Game Game   Game Game Game Game Game Matches Games
  Player's Name 1 2 3 4 5   Player's Name 1 2 3 4 5 ABC XYZ ABC XYZ
A: John Scott 11 11 11 X: Tim Ngo 9 5 6 1 3
B: Graham Davies 11 11 11 Y: Greg Bellion 7 5 4 1 3
C: Eddie Giam 11 11 11 Z: Jacob Shelton 5 2 7 1 3
Dou John Scott 11 11 11 Dou Tim Ngo 5 4 1 1 3
bles Warren Woolcock bles Jacob Shelton
B: Graham Davies 11 11 11 X: Tim Ngo 2 4 5 1 3
A: John Scott 11 11 11 Z: Jacob Shelton 5 7 7 1 3
C: Eddie Giam 11 11 11 Y: Greg Bellion 3 8 3 1 3
Dou Graham Davies 11 11 11 Dou Tim Ngo 6 3 3 1 3
bles Warren Woolcock Win Lose bles Greg Bellion Win Lose
B: Graham Davies 3 0 11 11 11 Z: Jacob Shelton 0 3 1 5 7 1 3
C: Eddie Giam 3 0 11 11 11 X: Tim Ngo 0 3 4 6 6 1 3
A: John Scott 3 0 11 11 12 Y: Greg Bellion 0 3 2 6 10 1 3
     
   
    Team   Matches Games  
Winner Victoria 11 33  
Loser Victoria "C" 0 0