35th Australian Open

Veterans Table Tennis Championships

Printable version


Women's Teams 65 and Over
ROUND DAY TIME TABLE NO
3 Mon 1200 19
  South Australia   Presidents  
  Game Game Game Game Game   Game Game Game Game Game Matches Games
  Player's Name 1 2 3 4 5   Player's Name 1 2 3 4 5 ABC XYZ ABC XYZ
A: Lorraine Baker 10 11 10 5 X: Tanya Sulimova 12 6 12 11 1 1 3
B: Chris Matthews 11 11 11 Y: Tjen Fong Joeng 4 3 6 1 3
C: Dawn Darwent 5 3 4 Z: Elfrida Kalich 11 11 11 1 3
Dou Dawn Darwent 2 7 9 Dou Elfrida Kalich 11 11 11 1 3
bles Lorraine Baker bles Tanya Sulimova
B: Chris Matthews 8 11 4 6 X: Tanya Sulimova 11 7 11 11 1 1 3
A: Lorraine Baker 7 9 8 Z: Elfrida Kalich 11 11 11 1 3
C: Dawn Darwent 9 10 11 11 11 Y: Tjen Fong Joeng 11 12 6 8 3 1 3 2
Dou Chris Matthews 11 11 8 6 11 Dou Tjen Fong Joeng 6 9 11 11 13 1 2 3
bles Lorraine Baker Win Lose bles Tanya Sulimova Win Lose
B: Chris Matthews 1 2 6 4 10 Z: Elfrida Kalich 3 0 11 11 12 1 3
C: Dawn Darwent 1 2 10 8 7 X: Tanya Sulimova 3 0 12 11 11 1 3
A: Lorraine Baker 1 2 11 11 11 Y: Tjen Fong Joeng 0 3 4 7 7 1 3
     
   
    Team   Matches Games  
Winner Presidents 8 26  
Loser South Australia 3 13