35th Australian Open

Veterans Table Tennis Championships

Printable version


Women's Teams 65 and Over
ROUND DAY TIME TABLE NO
4 Tue 1200 27
  South Australia   New South Wales  
  Game Game Game Game Game   Game Game Game Game Game Matches Games
  Player's Name 1 2 3 4 5   Player's Name 1 2 3 4 5 ABC XYZ ABC XYZ
A: Lorraine Baker 11 11 6 11 X: Carol Cowie 5 7 11 5 1 3 1
B: Chris Matthews 11 11 11 Y: Jenny Nolan 6 4 4 1 3
C: Dawn Darwent 11 7 11 11 Z: Jennifer Aduckiewicz 8 11 9 5 1 3 1
Dou Chris Matthews 11 9 11 3 11 Dou Jennifer Aduckiewicz 4 11 5 11 7 1 3 2
bles Lorraine Baker bles Joylene Morgan
B: Chris Matthews 12 11 13 11 X: Carol Cowie 14 7 11 3 1 3 1
A: Lorraine Baker 8 11 11 5 Z: Jennifer Aduckiewicz 11 13 5 11 1 1 3
C: Dawn Darwent 11 11 11 Y: Jenny Nolan 2 6 9 1 3
Dou Lorraine Baker 7 8 13 Dou Jennifer Aduckiewicz 11 11 15 1 3
bles Dawn Darwent Win Lose bles Carol Cowie Win Lose
B: Chris Matthews 2 1 5 8 8 Z: Jennifer Aduckiewicz 2 1 11 11 11 1 3
C: Dawn Darwent 2 1 11 6 2 11 X: Carol Cowie 1 2 8 11 11 13 1 1 3
A: Lorraine Baker 2 1 11 11 11 Y: Jenny Nolan 0 3 4 6 7 1 3
     
   
    Team   Matches Games  
Winner South Australia 7 23  
Loser New South Wales 4 17