City of Mandurah

National Veterans Table Tennis Championships 2017

Printable version


O50 Men Playoffs 5-8
ROUND DAY TIME TABLE NO
1 Tue 1600 31
  Xi'an Hengli China   New South Wales "B"  
  Game Game Game Game Game   Game Game Game Game Game Matches Games
  Player's Name 1 2 3 4 5   Player's Name 1 2 3 4 5 ABC XYZ ABC XYZ
A: Mingkun Du 7 11 11 11
X: David Clackson 11 8 5 9
1
3 1
B: Qi Zhang 11 12 11

Y: Murray MacPherson 5 10 5

1
3
C: Yuliang Jiang 11 11 8 1 11 Z: Peter Wood 8 9 11 11 4 1
3 2
Dou Qi Zhang 9 8 11 4
Dou Murray MacPherson 11 11 9 11

1 1 3
bles Yuliang Jiang bles Bruce Judge
B: Qi Zhang 12 11 11

X: David Clackson 10 6 3

1
3
A: Mingkun Du 4 9 9

Z: Peter Wood 11 11 11


1
3
C: Yuliang Jiang 11 11 11

Y: Murray MacPherson 8 8 4

1
3
Dou Mingkun Du 5 11 5 10
Dou Bruce Judge 11 9 11 12

1 1 3
bles Yuliang Jiang Win Lose bles Peter Wood Win Lose
B: Qi Zhang 3 0 11 11 11

Z: Peter Wood 1 2 9 5 8

1
3
C: Yuliang Jiang 3 0 11 11 11

X: David Clackson 0 3 7 2 3

1
3
A: Mingkun Du 2 1 11 11 11

Y: Murray MacPherson 0 3 6 8 5

1
3
     
   
    Team   Matches Games  
Winner Xi'an Hengli China 8 26
 
Loser New South Wales "B" 3 12